fbpx

Compare Properties Title

Сравни
Можете да сравните само 4 имота, всяки добавен новаимот ще замени първя от сравнението.

Блог

Кадастрален регистър и кадастрална карта

Преди да сключите предварителен договор за покупка на недвижим имот, трябва да проверете има ли влезли в законна сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Кадастралната карта  карта съдържа информация за границите на недвижимите имоти. Това може да е поземлен имот, сграда(дори и в груб строеж) или самостоятелен обект в сграда(например апартамент, магазин, ателие или друго). Схемите на самостоятелните обекти в сграда отразяват взаимното разположение на самостоятелните обекти по етажи. Тези схеми не съдържат данни за точното пространствено положение и размерите на обектите.

В кадастралната карта се съдържат имената на местностите, улици, квартали, исторически и природни забележителности, както и номерата от административните адреси на поземлените имоти.
В кадастралната карта са нанесени държавната граница, границите на административно – териториалните единици, на териториите с еднакво предназначение и на границите на землището.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти, за всеки недвижим имот са посочени и площта на имота, неговия административен адрес , а когато се касае  за сграда  -броят на етажите й, както и данни за собствениците, включително документите(актовете), на основание на които имат права като собственици.

Кадастралният регистър е задължителен   тъй като за нотариалния акт, (който според предварителния договор следва да бъде сключен в някакъв срок), е необходима скица с правилно отразени данни за имота и собствеността върху него.

Въвеждане на имот в Кадастралния регистър

При изработване на Кадастрална карта и кадастрални регистри собственикът (при проведеното анкетиране от фирмата – изпълнител) е представил документите си за собственост или след като е установил грешката в изработените ККР е подал възражение, или е направил и двете.

Налице е дефект в картата, при което вина носи Агенцията по геодезия, картография и кадастър или фирмата – изпълнител. В този случай собственикът има право да подаде заявление до съответната служба по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота, в което да опише в какво се състои грешката и да посочи входящите номера на подадените документи (при анкетирането и/или при възражението), и да поиска грешката да бъде отстранена. Допуснатият дефект в ККР се отстранява служебно, без да се заплаща такса и без да се наема правоспособно лице – геодезист, което да изработи проект за отстраняване на грешката.

* Грешката е констатирана не в периода на изработване на АККР, а едва след влизането й в сила, като собственикът не е знаел или не е предприел действията описани в горната звездичка.

Собственикът трябва да наеме правоспособно лице – геодезист, което да подготви преписка за изменение на кадастралната карта, да заплати необходимите за това държавни такси (различни от сумите, които следва да заплати на правоспособното лице – геодезист) и да подаде заявление за промяна в кадастралната карта в съответната служба по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота.

Забележка: Списъците на правоспособните лица са публикувани на официалната интернет – страница на АГКК – Правоспособни лица, както и в сградата на всяка служба по геодезия, картография и кадастър (включени са тези от тях, които работят в съответната област или населено място).

Пълна информация за териториите, с влезли в сила заповеди за кадастрална карта и регистри може да откриете тук

Добрата вест:

Ако наистина не ви се чака по опашки – нямате физическо време или откровено ви мързи – може да възложите тази задача на нотариуса по сделката ви /продажба или ипотека/. Само че трябва да сте сигурни в 2 неща:

 1. Че наистина това ще е нотариусът, който ще ви изповяда сделката. Ако решите да го замените с друг, просто няма да си получите оригинала на схемата или скицата и ще се окаже, че сте платили за нещо, което не може да ползвате.
 2. Че има смисъл нотариусът да се снабди с документа вместо вас.

Какво ще рече „има смисъл“? За да ви свърши работа схемата /скицата/, необходимо е вашият документ за собственост да е приложен и отразен в АГКК /Агенция по геодезия картография и кадастър/. За съжаление, това не винаги е направено.

Как да разберете дали в АГКК има данни за вас като собственик на имота, за който ви е нужна схема или скица? 

Ако продавате имот – помолете брокера или адвоката си да направи проверка. Тя се прави чрез електронните достъпи на регистрираните потребители в КАИС – електронният портал на АГКК.

Ако желаете да изтеглите кредит или да рефинансирате кредита си – обърнете се към кредитен консултант или, ако вече сте избрали банка и имате избран нотариус – обърнете се към нотариуса.

В повечето случаи, ако вие сте клиент на въпросните посредници или нотариус – за тези проверки не би трябвало да ви вземат пари.

Какво се случва, ако имате късмет и нотариусът може да се снабди със скица или схема от АГКК?

Просто си плащате на нотариуса и той върши работата вместо вас.

Колко ще ви струва? От опита с нотариусите, с които аз работя – 80 лева за 3 дни.

Колко е оскъпяването, ако нотариус се снабдява с кадастрална схема/скица, вместо вас? 40 лева.

Но… засега ви съветвам да не разчитате точно на тази услуга. Истината е, че тя работи много, ама много рядко. Вероятността да объркате нещо… няколко пъти, е притеснително голяма. Ако имате въпроси или имате нужда от помощ – просто ми се обадете или ми пишете, за да ви посъветвам какво да направите във вашия конкретен случай.

Статия 2 Изваждане на скица или схема на самостоятелен обект в сграда

Един от задължителните документи при покупко продажба или замяна на имот е Скицата.

Ако продавате апартамент, офис, магазин или гараж точното име на документа е Схема на самостоятелен обект в сграда. В случай че продавате земя или къща, документът се нарича „Скица“.

Агенция по кадастъра предлага и услуга да се снабдите със схема или скица на имота си и онлайн.

За издаване на скица на имота са ви необходими/

 1. Документ за собственост.
 2. Удостоверение за наследници/ при необходимост/
 3. Ако по документ за собственост адресът  на имота е променен /сменено е името на квартал, улица или номер на блок/, се прилага Удостоверение за идентичност на адрес или от общината по местонахождение на имота/.
 4. Ако сте упълномощено лице – носете си оригинал на нотариално завереното пълномощно.
 5. Копия на всички гореизброени документи.
 6. Пари или кредитна или дебитна карта – между 30 и 90 лева за самия документ и още 15 лева, за да ви нанесат документа за собственост /ако не е нанесен/.
 7. Книга или нещо друго за четене /това за София/.
 8. Поне 2-3 часа, през които е много вероятно да седите, настанени на някой от специално приготвените за това столове в АГКК.
 9. Късмет – ако си вземете късмета, няма нужда да носите книга и да чакате часове. Историята познава и такива случаи!

Колко пъти ще ходите до АГКК?

Два пъти – веднъж, за да подадете и веднъж, за да получите схемата /скицата/.

Ще чакате повече при подаването на заявлението и почти няма да чакате, когато получавате.

Процедурата /за гр. София конкретно/:

 1. Отивате в кв. Павлово, ул. Мусала № 1 – АГКК.

Не ви съветвам да го направите по обяд, когато всички се сещат да си използват обедната почивка и да свършат нещо. Отидете или рано сутринта – по-рано от 8.30 ч. няма смисъл, или около 16.00 ч. Защо рано сутрин е ясно – за да сте сред първите, които ще успеят да си вземат номерче и да се наредят на опашката. Но защо 16.00 ч.? Защото АГКК затваря в 17.00 ч., но затваря след като тези, които вече са изтеглили номера, бъдат обслужени. Хората, обаче, не го знаят. И като стане 16.30-16.45 ч., повечето хора, гледайки навалицата, се отказват да чакат и си тръгват. Така, за по-придвидливите и информирани /като вас например/, редът ще дойде по-скоро, отколкото предполагате. Агенция по кадастъра в София е може би единствената държавна институция, в която съм виждала килим от изхвърлени номера на отказали се преждевременно герои на чакането.

 • Теглите си номерчето от машината – за подаване или за получаване – сядате и започвате да чакате, четете или медитирате.
 • Като ви дойде редът – подавате документа си за собственост /показвате и личната си карта, естествено/ и уточнявате колко бързо искате да ви бъде издаден документа.
 • Плащате таксата на съседното гише /няма номера и няма големи опашки!/ и си вземате входящ номер. Може и  с карта да се плати, на  гишетата за подаване на документи.
 • След три дни /ако сте избрали бърза поръчка/ отивате, за да си получите документа. Няма кой знае какво значение по кое време ще посетите тази приятна за практикуване на медитация за търпение институция. Пак теглите номерче и много скоро се оказвате на гишето. Там трябва да разгледате внимателно документа, който получавате – най-вече да сравните адреса. Понякога, също като при данъчната оценка, в адресите стават грешки. Добре е да откриете грешките и да ги посочите на служителите още при получаването, за да не се разхождате трети път да ги поправят. А най-добре е да няма грешки.

Внимание!

С кадастрална схема или скица не може да се снабди никой друг, освен собственикът или упълномощено от него лице. Нотариално упълномощено! Нито може да подаде молбата, нито може да получи документа.

Внимание!

Цялата тази процедура ще преминете, ако имотът ви е нанесен или ако е нанесен коректно при изготвяне на кадастралната карта и регистри. Ако не е… Кофти! Ще се наложи да се впуснете в още една „предваритена“  процедура – около месец  чакане и от 300 лева нагоре такси за геодезическо заснемане на имота и нанасянето му в кадастралната карта и регистри.

Но, да предположим, че не сте чак такъв карък. Ще опиша и тази процедура, но трябва да знаете, че тя е по-скоро изключение от правилото. А и има как да се провери дали имотът ви е нанесен – още преди да сте стигнали до опашките.

Добре подготвените брокери, адвокати, кредитни консултанти /т.е. всеки, който си изкарва хляба с имоти – пряко или косвено/ и нотариусите най-вече – имат достъп до електронния регистър на АГКК, така че това може да бъде проверено във всеки един момент. Просто ги попитайте!

Ако имате въпроси или имате нужда от помощ – просто ми се обадете или ми пишете, за да ви посъветвам какво да направите във вашия конкретен случай.