fbpx

Compare Properties Title

Сравни
Можете да сравните само 4 имота, всяки добавен новаимот ще замени първя от сравнението.

Всички публикации в категория: Продажба

Каква е ролята на Нотариуса при изповядване на сделка с недвижим имот

Съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност, Нотариусът е юрист, на когото е възложено извършването на предвидените в законодателството нотариални действия или иначе казано Нотариусът удостоверява с подпис и печат истинността на юридически актове и документи. Нотариусът гарантира и валидността на сключените договори, като удостоверява подписите, документите и делата представени и положени в негово присъствие….

Прочетете повече

Има ли балон, ще продължат ли да растат цените на имотите?

Растящите цени на имотите сами по себе си напомнят на ситуацията от 2008г и горчивият спомен останал след икономическата криза тогава и дългото възстановяване след това ни карат да се запитаме ще се повтори ли сценарият? Нека разгледаме някои съществени различия между двата периода. Външни инвеститори През 2008г цените бяха завишени сериозно от външни инвеститори,…

Прочетете повече

Ателие и апартамент – разликата!

Разликата в статута – апартамент и ателие! Важна информация и има ли рискове при покупката на ателие?  Да започнем от там, че законодателно никъде няма дефиниция на думата „апартамент“. За това което разбираме като кажем апартамент, ЗУТ използва думата „жилище“ и дава определение и  минимални изисквания. Жилището е: съвкупност от помещения, покрити и/или открити пространства, обединени функционално…

Прочетете повече

Нотариални такси

Всяка сделка за покупко-продажба на недвижим имот минава през изповядване пред нотариус. При изповядване на нотариалната сделка страните следва да се явят пред нотариус за подписване на нотариалния акт. Компетентен е нотариус от района, в който се намира имотът. За изповядване на сделката, продавачът предоставя в оригинал пред нотариуса документите за имота, от които произтича…

Прочетете повече
1 2 3