fbpx

Compare Properties Title

Сравни
Можете да сравните само 4 имота, всяки добавен новаимот ще замени първя от сравнението.

Архиви: ноември 2020

Нотариални такси

Всяка сделка за покупко-продажба на недвижим имот минава през изповядване пред нотариус. При изповядване на нотариалната сделка страните следва да се явят пред нотариус за подписване на нотариалния акт. Компетентен е нотариус от района, в който се намира имотът. За изповядване на сделката, продавачът предоставя в оригинал пред нотариуса документите за имота, от които произтича…

Прочетете повече
register

Имотен регистър и неговото приложение

Имотният регистър е система от данни за недвижимите имоти на територията на България, която се състои от партидите на отделните имоти. В него се вписват актовете, с които се признава, прехвърля, изменя или прекратява правото на собственост или друго вещно право върху недвижим имот. В имотния регистър се включват възбраните и ипотеките на недвижимите имоти….

Прочетете повече