Compare Properties Title

Сравни
Можете да сравните само 4 имота, всяки добавен новаимот ще замени първя от сравнението.

Блог

Покупка на имот, необходими документи

Предстои ви закупуване на имот. Най-накрая  сте направили своя избор, отдъхнали сте си,  мислите, че всичко е  готово и времето и вниманието ви са насочени  към евентуални ремонти и обзавеждане и точно тогава се  оказва, че трябва да се потопите в документален водовъртеж.

Какви документи са необходими за закупуване на имот:

 • Удостоверение за семейно положение на собствениците на имота;
 • Нотариален акт или друг документ, който показва кой е собственик на закупувания имот. Ако имота е получен като наследство – необходимо е и удостоверение за наследници, заедно с документ, показващ, че този, от когото е наследен имота е собственик;
 • Актуална данъчна оценка на имота – вади се от съответната данъчна служба по адреса на имота;
 • Удостоверение от Службата по геодезия, картография и кадастър за това дали имотът е вписан в кадастралната карта и кадастралните регистри;
 • Актуална скица на имота е необходима в случаите, когато се закупува имота с включен УПИ или идеални части от УПИ;
 • Удостоверение за наличие или липса на тежести върху имота (вкл. Урегулирания Поземлен Имот) със срок минимум 10 г. Назад;
 •  Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87.6. Документът се получава от ТД на НАП по постоянен адрес и е базплатен;
 • Удостоверение за въвеждане в експлоатация на имота / Разрешение за ползване, издадено от съответната община по местонахождение на имота, респективно от ДНСК (в случай, че имота е закупен на етап “груб строеж” от продавача);

При покупка на имот с финансиране чрез  ипотечен кредит към горния списък трябва да добавите:

 • Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87.6 и за Вас. Документът се получава от ТД на НАП по постоянен адрес и е базплатен;
 • Служебна бележка за доходи на кредитоскателя/ купувача за последните 6 месеца;
 • Удотоверение за семейно положение и за Вас;

Изброените документи са задължителни при всички сделки. В зависимост от етапа на завършеност на имота, който ще е предмет на сделката, както и статута на продавача /физическо или юридическо лице/ нотариусът по сделката и/или банката могат да изискат допълнителни документи.

Практиката при закупуване на жилище е да се сключи предварителен договор за покупко-продажба, като при подписването му купувачът заплаща сума в размер на 10% от стойността на сделката на продавача и се залага дата за  окончателно изповядване на сделката (обикновено един месец), когато се финализира плащането, останалите 90%. През този един месец страните набавят нужните документи. Съвет от мен – при финансиране с ипотечен кредит се подсигурете  или с по-голям срок за окончателния  договор или опишете точните  стъпки на  плащанията в предварителния договор, като отразите възможна забава. Ако имате въпроси или имате нужда от помощ – просто ми се обадете или ми пишете, за да ви посъветвам какво да направите във вашия конкретен случай.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *