fbpx

Compare Properties Title

Сравни
Можете да сравните само 4 имота, всяки добавен новаимот ще замени първя от сравнението.

Блог

Покупка на имот, необходими документи

Предстои ви закупуване на имот. Най-накрая  сте направили своя избор, отдъхнали сте си,  мислите, че всичко е  готово и времето и вниманието ви са насочени  към евентуални ремонти и обзавеждане и точно тогава се  оказва, че трябва да се потопите в документален водовъртеж.

Какви документи са необходими за закупуване на имот:

 • Удостоверение за семейно положение на собствениците на имота;
 • Нотариален акт или друг документ, който показва кой е собственик на закупувания имот. Ако имота е получен като наследство – необходимо е и удостоверение за наследници, заедно с документ, показващ, че този, от когото е наследен имота е собственик;
 • Актуална данъчна оценка на имота – вади се от съответната данъчна служба по адреса на имота;
 • Удостоверение от Службата по геодезия, картография и кадастър за това дали имотът е вписан в кадастралната карта и кадастралните регистри;
 • Актуална скица на имота е необходима в случаите, когато се закупува имота с включен УПИ или идеални части от УПИ;
 • Удостоверение за наличие или липса на тежести върху имота (вкл. Урегулирания Поземлен Имот) със срок минимум 10 г. Назад;
 •  Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87.6. Документът се получава от ТД на НАП по постоянен адрес и е базплатен;
 • Удостоверение за въвеждане в експлоатация на имота / Разрешение за ползване, издадено от съответната община по местонахождение на имота, респективно от ДНСК (в случай, че имота е закупен на етап “груб строеж” от продавача);

При покупка на имот с финансиране чрез  ипотечен кредит към горния списък трябва да добавите:

 • Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87.6 и за Вас. Документът се получава от ТД на НАП по постоянен адрес и е базплатен;
 • Служебна бележка за доходи на кредитоскателя/ купувача за последните 6 месеца;
 • Удотоверение за семейно положение и за Вас;

Изброените документи са задължителни при всички сделки. В зависимост от етапа на завършеност на имота, който ще е предмет на сделката, както и статута на продавача /физическо или юридическо лице/ нотариусът по сделката и/или банката могат да изискат допълнителни документи.

Практиката при закупуване на жилище е да се сключи предварителен договор за покупко-продажба, като при подписването му купувачът заплаща сума в размер на 10% от стойността на сделката на продавача и се залага дата за  окончателно изповядване на сделката (обикновено един месец), когато се финализира плащането, останалите 90%. През този един месец страните набавят нужните документи. Съвет от мен – при финансиране с ипотечен кредит се подсигурете  или с по-голям срок за окончателния  договор или опишете точните  стъпки на  плащанията в предварителния договор, като отразите възможна забава. Ако имате въпроси или имате нужда от помощ – просто ми се обадете или ми пишете, за да ви посъветвам какво да направите във вашия конкретен случай.