fbpx

Compare Properties Title

Сравни
Можете да сравните само 4 имота, всяки добавен новаимот ще замени първя от сравнението.

Блог

Покупка на недвижим имот в България

Практически съвети за покупко-продажба на жилищен имот

Покупката на имот е важен момент от живота на повечето от нашите клиенти, особено ако това е техният първи имот. Затова е важно, процесът да е колкото може по-лек и безпроблемен.

На кратко, този процес се състои от няколко стъпки:

Избор на имот

Покупката на недвижим имот е свързана с обстойно разглеждане и преценка на набор от критерии, които предварително трябва да определите и да имате предвид. Само в този случай ще избегнете ситуации на разочарование, а придобиването на ново жилище ще бъде наистина едно от най-разумните решения, които сте взели в живота си. Няколко са факторите, с които е препоръчително купувачите на жилищен имот да се съобразят и да имат предвид при избора си.  Първото и основно в процеса на търсене е районът  и това как се развива пазарът на недвижими имоти в този район, какви са плановете за инфраструктурата, предвидено ли е строителство на метро в близост, има ли удобен транспорт и т.н. Друг основен елемент от избора на жилище е изложението и това дали искате имотът да се огрява от сутрешното слънце от изток или от следобедното от запад.  От изключително значение е и строителят, етажното разпределение и използваните материали и конструкция.

Капариране/резервиране на имот

След като клиентът избере имотът, който желае да закупи и е готов да предложи определена сума за него, следва имотът да бъде резервиран. Предложената от купувача сума може да е различна от тази, която продавачът е определил предварително. Обичайната практика в този случай е аналогична на стандартната, т.е. с плащането на капаро, купувачът индикира предлага и продавачът решава дали да приеме предложената цена. Резервацията представлява заплащането на определена сума – обикновено 1000 – 2000 евро от купувача по сметка на брокера, представляващ продавача. Плащането на сумата става с договор за заплащане на капаро или гаранционен депозит. Въпросният договор задължава Брокерът да спре по-нататъшното предлагане на имота и определя сроковете за подписване на предварителен договор.

Подписване на предварителен договор

Предварителният договор по същество е споразумение между продавача и купувача, в който договор двете страни се уговарят за всички важни реквизити относно покупко-продажбата.

 В предварителния договор се договарят срока за окончателната сделка, както и неустойките, които страните са длъжни да заплатят ако договора се развали по нечия вина. 

Обичайна практика е при сключване на предварителен договор купувачът да плати на продавача сума/задатък в размер от минимум 10% от стойността на сделката. Този процент може да варира, както може да варира и срока за окончателно изповядване на сделката.

Веднъж подписал предварителния договор, продавачът има кратки срокове за сдобиване с всички необходими за сделката документи и затова е важно да получи квалифицирана помощ от специалисти в областта.

Изповядване на сделката пред нотариус

След подписване на предварителния договор купувачът и продавачът трябва да подготвят определени изискуеми от закона документи. Брокерът може да съдейства на страната, която представлява за набавянето на необходимите документи, един от неговите ангажименти и направата на проверка за това дали имота има тежести и ако това е така в какъв срок могат да бъдат изчистени. Проверката за тежести на имота се извършва в Агенцията по вписвания.

След като всички страни са готови документално в посочения за това срок следва да се пристъпи към нотариално производство. Нотариусът преглежда всички документи преди подписването на нотариалния акт. Нотариусът може сам да подготви проекта за нотариален акт, това може да бъде направено и от  адвокат.

Обичайните данъци и такси може да бъдат проверени тук.