fbpx

Compare Properties Title

Сравни
Можете да сравните само 4 имота, всяки добавен новаимот ще замени първя от сравнението.

Блог

Декларации при покупко-продажба на имот

При подписване на нотариалния акт за покупко-продажба на имот, страните попълват и подписват следните декларации:

Декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК – от продавача;

Декларации по чл. 25, ал. 8 от ЗННД – от продавача и от купувача;

Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП – от продавача и от купувача;

Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП – от продавача и от купувача, ако са юридически лица;

Декларация за произход на средствата по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП – от купувача.