fbpx

Compare Properties Title

Сравни
Можете да сравните само 4 имота, всяки добавен новаимот ще замени първя от сравнението.

Блог

Апартаменти в строеж – изгодно предложение или голям риск?

През последните години придобиването на имот от инвеститори и строители на зелено е широко рекламирана и честа практика. За какво трябва да внимаваме? – Най-напред от проверка на това кой е собственик на съответното търговско дружество, както и дали то е собственик на земята, също и на бъдещите апартаменти и има право на строеж. 

Предварителен договор

Преди да се подпише предварителен договор при всички положения е необходимо да се видят оригиналните документи. Задължително е да се провери и дали няма някакви тежести върху имота – ипотека, възбрана. Много често именно това се оказва голям проблем и хората, които смятат, че са собственици, изведнъж биват гонени от имотите. 

 В предварителния договор е хубаво да се запише специфичен текст, според който продавачът да декларира, че върху имота няма ипотека, няма съдебен спор за имота, че не е прехвърлял имота на други лица, не е упълномощавал други лица за продажба, върху имота няма наложена възбрана и не подлежи на реституция. Както и да декларира, че върху описания имот до момента на подписване на предварителен договор няма вещни и облигационни права на трети лица, вещни тежести или сключени други предварителни договори за покупко-продажба. Въпреки такива текстове, то е добре да бъде извършена проверка в Агенцията по вписвания. Хубаво е подобни справки да се правят периодично във времето на строеж, за да не стане така, че фирмата междувременно ипотекира бъдещата сграда, земята или пък дори правото на строеж. Освен това е възможно срещу дружеството да бъдат насочени искове и въз основа на тях да бъде наложена и някаква възбрана за разпореждане. 

Какво да проверим за строителя?

За самата фирма трябва да се поиска удостоверение за актуално състояние. Може и да се провери в Търговския регистър и в съда – например дали няма някакви запори, дали срещу нея няма някакви искове, дали не е обявена в ликвидация или пък не е в процедура по несъстоятелност. Проверка може да бъде извършена по тази линия пак в Агенцията по вписванията, която администрира и Търговския регистър. Най-хубаво би било да се провери и дали въпросното търговско дружество е строило на друго място, дали не е имало някакви проблеми, как е строило и т.н. 

Право на строеж

Освен документите за собственост и правото на строеж е добре е да се изискат предварително и други документи – одобрени планове и скици,  да се провери дали са възможни проблеми, свързани с регулация, с прокарването на ток, парно, вода. 

По правило собствеността и правата, свързани с нея, се определят и доказват чрез нотариален акт – той може да е следствие на покупко-продажба, на замяна, на дарение, по договор срещу издръжка и гледане или пък на придобиване по давност. Възможно е като доказателство за собственост да бъде представен примерно договор за замяна на съответния терен с общината. Или пък съдебно решение, с което се признава право на строеж по исково производство. Може и просто да има само нотариален акт за право на строеж без съответното дружество да има правото на собственост върху земята. Във всеки от тези конкретни хипотези обаче трябва да се внимава, както и върху документите, така и спрямо това какво се купува – дали се придобива и право на идеална част от земята под постройката или пък само самото жилище например.

Покупката на имот е отговорен акт и въпреки примамливите обяви в имотните портали – „директно от инвеститор/строител“ за крайния клиент рисковете не са за подценяване. 

Когато избираме и купуваме имот трябва да взимаме информирани решения и препоръката ни е да се възползвате от съветите и компетенциите на специалистите в сферата.

За информация и предложения за продажба на имоти в строеж може да посетите уебсайта ни: www.finansimo.com, както и да позвъните на тел.: 0888882564