fbpx

Compare Properties Title

Сравни
Можете да сравните само 4 имота, всяки добавен новаимот ще замени първя от сравнението.

Регистър на общинските болници в София

Регистър на общинските болници в София

НАИМЕНОВАНИЕАДРЕСИЗП.ДИРЕКТОР/
УПРАВИТЕЛ
КОНТАКТИ
“ДКЦ – 2 – София” ЕООДул. “Хан Крум” № 1д-р Димитър Драгиевтел:029872747
факс:029872747
e-mail:gmateeva@abv.bg
“ДКЦ – 3 – София” ЕООДул. “Искър” № 22д-р Валентина Христовател:029865024
факс:029831032
e-mail:dcc3@gbg.bg
“ДКЦ – 5 – София” ЕООДул. “Акад. Стефан Младенов” № 8д-р Вихрен  Заяковтел:028682013
факс:028682013
e-mail:dcc5_sofia@abv.bg
“ДКЦ – 6 – София” ЕООДул. “Коньовица” № 65д-р Васил Стояновскител:028223071
факс:028223173
e-mail:toboia@abv.bg
“ДКЦ – 7 – София” ЕООДбул. “Кн. Мария-Луиза” № 191д-р Антонио Тоневтел:029310186
факс:029315001
e-mail:tonev_dkc@abv.bg
“ДКЦ – 8 – София” ЕООДж.к. “Надежда”, бул. “Хр. Силянов” № 77д-р Слави Славчевтел:029382717
факс:028378613
e-mail:dcc8@gmail.com
“ДКЦ – 11 – София” ЕООДул. “Цар Симеон” № 145Татяна Евтимовател:028310046
e-mail:dkc11@abv.bg
“ДКЦ – 12 – София” ЕООДж.к. “Люлин”,
ул. “Кореняк” № 17
д-р Васил Василевтел:028246148
факс:028245148
e-mail:dkc12.sofia@abv.bg
“ДКЦ – 13 – София” ЕООДул. “Димитър  Хаджикоцев” № 20д-р Райна Божковател:029630483
факс:028665997
e-mail:dkc13@abv.bg
“ДКЦ – 14 – София” ЕООДул. “Д-р Ст. Сарафов” № 7д-р Милен  Димовтел:029521546
факс:029521363
e-mail:dkc14@abv.bg
“ДКЦ – 15 – София” ЕООДул. “Никола Габровски” № 20Ани Христовтел:028624946
факс:028688082
e-mail:dkc_15_sofia@abv.bg
“ДКЦ – 16 – София” ЕООДкв. “Ботунец”, ул. “Ив. Шонев” № 2д-р Йоана Георгиева-Пеневател: 024651844
факс:029943435
e-mail:dkc16@abv.bg
“ДКЦ – 17 – София” ЕООДбул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 108д-р Константин Петровтел:029441174
факс:
e-mail:dkc17@abv.bg
“ДКЦ – 18 – София” ЕООДул. “Емануил Васкидович” № 51д-р Ивайло Поповтел:029450445
факс:029450445
e-mail:info@dcc18.com
“ДКЦ – 20 – София” ЕООДбул. “Ген. Ст. Тошев” № 15 – 17 Любка Асеновател:029557225;
факс: няма
e-mail:lubka1@abv.bg
“ДКЦ – 22 – София” ЕООДул. “Николай Коперник” № 9д-р Лили Ивановател:028929859
факс:
e-mail:upravitel@22dkc.com
“ДКЦ – 24 – София” ЕООДж.к. “Надежда”, ул. “Ген. Н. Жеков” № 3д-р Силвия Лазаровател:028981201
факс:028960109
e-mail:dkc_24@abv.bg
“ДКЦ – 25 – София” ЕООДж.к. “Младост ІІІ”, бул.”Св. Преображение” № 20д-р Стефан Карамфилов тел:029767555
факс:028750052
e-mail:dkc25@abv.bg
“ДКЦ – 28 – София” ЕООДул. “Илия Бешков” № 1д-р Лъчезар Янкуловтел:029790822
факс:029791307
e-mail:dkc_28@abv.bg
“ДКЦ – 29 – София” ЕООД ул.”Г. Измирлиев” № 8д-р Росица Спасовател:028590117
факс:
e-mail:dkc29@abv.bg
“ДКЦ – 30 – София” EООДж.к. “Обеля 2”д-р Цветан  Недялковтел: 028341615
факс: няма
e-mail: няма
“ДЦ – 2 – София” ЕООДбул. “Кн. Мария-Луиза” № 191д-р Георги Зографскител: 028033951
факс:028325057
e-mail:dent.C2@abv.bg
“МЦ – 9 – София” ЕООДул. “Христо Батанджиев” № 60нямател:029367556
“МЦ – 31 – Н. Искър” ЕООДгр. Нови Искър, ул.”Искърско дефиле” № 121д-р Анелия Мишевател:029917364
факс:029917289
e-mail:va63@abv.bg
Център за психично здраве “Проф. Н. Шипковенски” ЕООДул. “Екзарх Йосиф” № 59д-р Ана Попова-Върбановател: 029816061
факс:029818166
e-mail: cpz_ns@abv.bg
“Център за кожно-венерически заболявания” ЕООДул. “Георги Измирлиев” № 8д-р Ася Данчева-Атанасовател:029581725
факс:029582707
e-mail: dermdisp@abv.bg
“Спец. болница за активно лечение на онкологични заболявания “Проф. д-р Марин Мушмов” ЕООДбул. “Андрей Сахаров” № 22д-р Борислав Димитровтел:029753950
факс:029753950
e-mail:sbaloz.sofia-grade@mail.bg
“Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – Бухово” ЕООДгр. Бухово,
ул. “Стефан и Велко” № 1
д-р Дора Велевател:029942316
факс:029942416
e-mail: sbdplr_buhovo@abv.bg
“Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – Кремиковци” ЕООДкв. “Ботунец”,
ул. “Васил Левски” № 2
д-р Цветанка Зафировател:029943319
e-mail:Botunetc@abv.bg
“Специализирана болница за рехабилитация на детска  церебрална парализа – Света София” ЕООДбул. “Възкресение” № 1Вдоц. д-р Иван Чавдаровтел:029208061;
факс:028281441
e-mail: hospital_fin@cpcenresof-bg.com
“Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – Панчарево” ЕООДкв. “Панчарево”,
ул. “Кокалянско ханче” № 1
д-р Андрей Андреевтел:029923170
факс:029923407
e-mail:sbdplr_pancharevo@abv.bg
“I спец. акушеро-гинекологична болница за активно лечение – “Св. София” ЕАДул. “Михалаки Ташев” № 2д-р Константин  Маленовтел:028220583
факс:029207113
e-mail: info@1agb.com
“II спец. акушеро-гинекологична болница за активно лечение – “Шейново” ЕАДул. “Шейново” № 19д-р Румен Велевтел:029433141
факс:029442718
e-mail: hospital@sheynovo-ag.eu
“I многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАДбул. “П. Евтимий” № 37доц. д-р Цветомир Димитровтел:029883782
факс:029804515
e-mail: director@upmbal-sofia.com
“II многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАДбул. “Христо Ботев” № 120доц. д-р Стефан Узуновтел:029158340
факс:029314024
e-mail: secondmbal@abv.bg
“IV многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД
бул. “Македония” № 38
д-р Аркади Ивановтел:029521474
факс:028519211
e-mail: mbal4@abv.bg
“Многопрофилна болница за активно лечение “Княгиня Клементина” – София” ЕАДбул. “Ген. Столетов” № 67 Ад-р Борил Петровтел: 029268105
факс: 028325073
e-mail: director.vmbal@gmail.com