fbpx

Compare Properties Title

Сравни
Можете да сравните само 4 имота, всяки добавен новаимот ще замени първя от сравнението.

Блог

Ателие и апартамент – разликата!

Разликата в статута – апартамент и ателие!

Важна информация и има ли рискове при покупката на ателие? 

Да започнем от там, че законодателно никъде няма дефиниция на думата „апартамент“. За това което разбираме като кажем апартамент, ЗУТ използва думата „жилище“ и дава определение и  минимални изисквания.

Жилището е: съвкупност от помещения, покрити и/или открити пространства, обединени функционално и пространствено в едно цяло за задоволяване на жилищни нужди.

Изискванията към жилище (апартамент) според ЗУТ и Наредба №7 са:

 • да има самостоятелен вход;
 • да има най-малко едно жилищно помещение;
 • да има кухня или кухненски бокс;
 • да има баня-тоалетна;
 • да има  складово помещение.  То може да бъде в жилището или извън него: мазе, таван или килер;
 • да не е с изложение изцяло на североизток, северозапад или север;
 • светлата височина на жилищните помещения в нови жилищни сгради трябва да бъде най-малко 2,60 м;
 • жилищните помещения в под-покривното пространство на жилищни сгради трябва да имат светла височина най-малко 2,30 м в 50% от площта им и най-малко 1,50 м в най-ниската им част;
 • да имат комини в дневните и в кухните;
 • стаите и кухните трябва да имат прозорци;
 • площта на прозорците за дневни да е най-малко 1/6 от площта на помещението;
 • площта на прозорците  за спални, кухни и кабинети да е най-малко  1/7 от площта на помещението;
 • при горно осветление или при осветление в наклонени плоскости размера на прозорците може да се намали с до 30 на сто;
 • да нямат спални непосредствено до асансьорни шахти, смето-проводни и други помещения или пространства с източници на шум и вибрации, по-големи от пределно допустимите съгласно хигиенните норми;
 • входните преддверия в жилищата да бъдат с минимална широчина 1,3 м;
 • коридорите да бъдат с минимална широчина 0,9 м;
 • да е надземно.

Условия за промяна статут на ателие в апартамент

По закон изискванията към ателието са минимални, а именно да има самостоятелен санитарен възел, нищо друго.

Ателието:

Ателие по дефиниция е помещение, което служи за индивидуална творческа дейност.

Разликите между ателие и апартамент са от различен характер:

 1. Ако притежаваният имот от Вас е апартамент и е посочен като основно жилище то Вие може да използвате данъчно облекчение в размер на 50% за него, ако статутът му е ателие то облекчения не се ползват.
 2. Ако Ви предстои покупка на имот с ипотечен кредит банката ще обезпечи ателието със значително по-малък процент от пазарната оценка, докато при имот със статут апартамент можете да получите и 90% финансиране.
 3. Не на последно място, но от съществена значимост адресни регистрации по закон в ателиета не могат да бъдат правени. Това не е съблюдавано стриктно, както и с оглед на нерегламентираните дефиниции в нотариалните актове – ателие за жилищни нужди, ателие, ателие за творческа дейност по персонално усмотрение на служителите в общините такива са извършвани. Вероятно във времето, там където има направена веднъж адресна регистрация практиката ще се продължи.
 4. Комуналните услуги в ателието – ток, вода и т.н. също не могат да бъдат за битов потребител, още нещо, което във времето не е спазвано по ред причини.

С новоприетите поправки и допълнения в началото на тази година, а именно допълнението на § 5, т.29 и т.29а от Допълнителните разпоредби на закона /ДР на ЗУТ/. Двете точки дават легално определение на понятията „Жилищна сграда“ и „Сграда със смесено предназначение“. И двете са допълнени с идентично второ изречение, което гласи „При определяне предназначението на сградата ателиетата се считат за жилища.“.

Това обаче не е дефинирано изчистено за крайния потребител – собственици или купувачи на ателиета. Измененията касаят строителите и инвеститорите. Всичките неясни параметри са си точно толкова неясни, както и преди допълненията в ЗУТ. Законово ателието, за да се приравни към апартамент трябва да отговаря на гореописаните критерии за жилище. 

Към днешна дата проблемът продължава да стои нерешен и нерегламентиран.

При нужда от съвет или съдействие при покупка на ателие на се колебайте да се свържете с нас. Ще получите по-обстойна информация, както и компетентна консултация за конкретния имот.